Witryna wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę mechanizmu cookies w swojej przeglądarce.

Aktualny tekst statutu NSZZ "Solidarność" Więcej informacji

Arrow up
Arrow down
0
0
0
s2smodern

 
Kalendarz szkoleń dla Społecznych
Inspektorów Pracy na 2016 r.

Informujemy, że na prośbę Państwowej Inspekcji Pracy zamienione zostaną tematy cyklicznych szkoleń w marcu i czerwcu. Poniższe kalendarium uwzględnia już te zmiany.

20 stycznia 2016 r.
Przygotowanie do pełnienia funkcji i zadań wynikających z ustawy o społecznej inspekcji pracy. Uzupełnienie i uaktualnienie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy niezbędnej do wykonywania zadań i korzystania z uprawnień Społecznego Inspektora Pracy. System nadzoru nad warunkami pracy w RP. Regulacje prawne i status prawny funkcjonowania SIP. Uprawnienia i zasady postępowania Społecznych Inspektorów Pracy.
Szkolenie poprowadzi mgr Krystyna Dębowska.

17 lutego 2016 r.
Kontrola zagadnień prawnej ochrony pracy, a w szczególności: nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy, wynagrodzenie za pracę, czas pracy, urlopy wypoczynkowe i wychowawcze, ochrona pracy kobiet i młodocianych, systemy prawa pracy w Polsce, organy nadzoru nad warunkami pracy w Polsce. Odpowiedzialność pracownika i pracodawcy za wszelkie wykroczenia z zakresu prawa pracy oraz sposoby dochodzenia roszczeń z tym związanych.
Szkolenie poprowadzi mgr Katarzyna Nogańska.

16 marca 2016 r.
Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe występujące w środowisku pracy. Analiza i ocena zagrożeń, hałas, pyły przemysłowe, promieniowanie podczerwone i nadfioletowe, energia elektryczna, mikroklimat, oświetlenie, zagrożenia pożarowe i wybuchowe, zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym, metody likwidacji emisji na stanowiskach pracy czynników szkodliwych, uciążliwych iniebezpiecznych.
Szkolenie poprowadzi dr inż. Jarosław Krzywański.

20 kwietnia 2016 r.
Choroby zawodowe, świadczenia przysługujące w razie choroby zawodowej, tryb zgłaszania choroby zawodowej; postępowanie odwoławcze w sprawach chorób zawodowych, Procedury przy ubieganiu się o uzyskanie świadczenia z tytułu choroby zawodowej. Szkolenie poprowadzi inż. Jadwiga Dziubek.

18 maja 2016 r.
Udział w komisji BHP, zadania SIP w zakresie bezpieczeństwa pracy, metodyka kontroli zagadnień BHP, formułowanie zaleceń i uwag SIP, współdziałanie Społecznej Inspekcji Pracy z Państwową Inspekcją Pracy, związkami zawodowymi oraz innymi organami nadzoru i kontroli wzakresie poprawy warunków pracy, nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa ihigieny pracy: ergonomia stanowisk pracy, techniczna ochrona pracy.
Szkolenie poprowadzi inż. Zygmunt Feliks.

15 czerwca 2016 r.
Wypadki przy pracy, udział społecznego inspektora pracy w dochodzeniu powypadkowym, podstawowe definicje, świadczenia przysługujące wrazie wypadku, procedury przy ubieganiu się o uzyskanie świadczenia z tytułu wypadku przy pracy, wypadki w szczególnych okolicznościach, nowe regulacje prawne w zakresie rozpoznawania przyczyn iokoliczności wypadków przy pracy - ustalanie przyczyn wypadków technicznych, przedstawienie najczęściej powtarzanych błędów wprowadzeniu dokumentacji powypadkowej.
Szkolenie poprowadzi mgr inż. Jadwiga Trenda.

21 września 2016 r.
Kontrola zagadnień związanych z higieną pracy w szczególności wymagania dla szatni, umywalni, archiwów. Wymagania dotyczące pomieszczeń pracy i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Profilaktyczna opieka zdrowotna. Okresowe i kontrolne badania lekarskie - zakres iczęstotliwość.
Szkolenie poprowadzi mgr inż. Andrzej Motłoch.

14 grudnia 2016 r.
Europejska koncepcja oceny maszyn (dyrektywy nowego podejścia, dyrektywy socjalne), wymagania zasadnicze dla nowych maszyn wprowadzanych do obrotu, wymagania zasadnicze, normy zharmonizowane, jednostki notyfikowane, procedury oceny maszyn, podmioty gospodarcze, wymagania minimalne dla użytkowanych maszyn, praktyczne sposoby oceny użytkowanych maszyn w zakładach pracy.
Szkolenie poprowadzi mgr inż. Maciej Ujma.

Wszystkie szkolenia odbywać się będą w siedzibie Regionu przy ul. Łódzkiej 8/12 w sali nr 7 w godzinach 9.00-15.00.

 

Prosimy również o propozycje tematów

Region Częstochowski NSZZ "Solidarność" zwraca się do wszystkich Przewodniczących Organizacji Związkowych oraz Przewodniczących Komisji Rewizyjnych z prośbą o przesłanie informacji dotyczącej tematyki szkoleń, którą byliby Państwo zainteresowani w kadencji 2014-2018.
Informacja ta ułatwi nam przygotowanie odpowiedniej oferty szkoleń związkowych. Prosimy również o wskazanie, czy bardziej interesują Państwa szkolenia jednodniowe (stacjonarne), które odbywać się będą w siedzibie Zarządu Regionu czy też szkolenia kilkudniowe (wyjazdowe), co pozwoli nam odpowiednio wcześniej zorientować się w bazie szkoleniowo-noclegowej oferowanej przez hotele i pensjonaty oraz zapoznać z oferowanymi cenami i dodatkowymi atrakcjami. Propozycje prosimy przesyłać do Działu Szkoleń e-mailem na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub składać osobiście w biurze Regionu.

lotos paliwa 460

Więcej informacji: KLIKNIJ.

2019 04 18 scout

Więcej informacji: KLIKNIJ.

2019 05 21 gs384 385
Adres mailowy redakcji:
gazetasolidarna@gmail.com

Dziś 114

Wczoraj 287

Od sierpnia 2014 376137