Witryna wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę mechanizmu cookies w swojej przeglądarce.

Aktualny tekst statutu NSZZ "Solidarność" Więcej informacji

Arrow up
Arrow down
0
0
0
s2smodern

W sytuacji, w której sąd uzna, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, adekwatnie do żądania pracownika sąd pracy orzeka o bezskuteczności dokonanego wypowiedzenia.
W sytuacji, kiedy okres wypowiedzenia już się zakończył i umowa uległa rozwiązaniu, sąd pracy orzeka o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach lub o odszkodowaniu. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia (artykuł 47(1) Kp). Odszkodowanie to oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
Również pracownikowi, z którym rozwiązano umowę bez wypowiedzenia, z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie, przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach lub o odszkodowanie. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Jeżeli rozwiązano umowę zawartą na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie dłużej jednak niż za 3 miesiące.
W razie rozwiązania przez pracodawcę umowy zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę bez wypowiedzenia, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie, jeżeli upłynął już termin, do którego umowa miała trwać, lub gdy przywrócenie do pracy byłoby niewskazane ze względu na krótki okres, jaki pozostał do upływu tego terminu. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za 3 miesiące.
Wybór roszczenia należy zasadniczo do pracownika. W wyjątkowych przypadkach sąd pracy może nie uwzględnić danego roszczenia pracownika o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenie do pracy. Powodem powyższego musi być jednak stwierdzenie, iż jest to niemożliwe lub też niecelowe. W takich okolicznościach sąd orzeka o odszkodowaniu.

lotos paliwa 460

Więcej informacji: KLIKNIJ.

2019 04 18 scout

Więcej informacji: KLIKNIJ.

2019 05 21 gs384 385
Adres mailowy redakcji:
gazetasolidarna@gmail.com

Dziś 124

Wczoraj 287

Od sierpnia 2014 376147