Witryna wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę mechanizmu cookies w swojej przeglądarce.

cit 8 460

Minister Finansów 27 marca 2020 r. wydał rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia.

Regulacja wydłuża termin do złożenia zeznania i wpłaty należnego podatku. Ministerstwo Finansów przedłużyło termin do złożenia zeznania CIT-8 i zapłaty podatku za 2019 r. dla podatników CIT do 31 maja 2020 r.
Jednocześnie do 31 lipca 2020 r. został przedłużony termin do złożenia zeznania i wpłaty należnego podatku dotyczącego:
- podatnika, który w roku podatkowym kończącym się w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. osiągał wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (wolne od podatku są np. dochody związków zawodowych)
- uzyskane przez podatnika w roku podatkowym kończącym się w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. przychody z działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowiły co najmniej 80% łącznych przychodów uzyskanych w tym roku przez podatnika.
Powyższe terminy zostały zróżnicowane, ponieważ organizacje, które są zobowiązane do złożenia zeznania podatkowego, prowadzą działalność społeczną, na ogół nie posiadają odpowiednich zasobów (kadrowych, finansowych), umożliwiających prawidłowe wywiązanie się z obowiązku złożenia zeznania podatkowego w dotychczasowym terminie.
Ministerstwo Finansów pracuje również nad rozporządzeniem w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji, które będzie dotyczyć wyłącznie sprawozdań organizacji związkowych.
Opracowano na podstawie: www.tysol.pl

0
0
0
s2smodern