Witryna wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę mechanizmu cookies w swojej przeglądarce.

emerytura za staz 150Wystartowała zbiórka podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą w sprawie emerytur stażowych. Komitet inicjatywy do 6 października 2021 r. musi zebrać co najmniej 100 tys. podpisów pod projektem nowelizacji ustawy emerytalnej wprowadzającym możliwość przejścia na emeryturę po 35 latach stażu pracy dla kobiet i 40 latach stażu pracy dla mężczyzn (wlicza się okresy składkowe oraz nieskładkowe).

"7 lipca w "Naszym Dzienniku" marszałek Sejmu Elżbieta Witek opublikowała postanowienie z 30 czerwca o przyjęciu wniosku o utworzeniu Komitetu Obywatelskiego Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz zmianie niektórych ustaw. To oznacza, że od 7 lipca można formalnie rozpocząć akcję zbiórki podpisów pod projektem "Emerytura za staż" - poinformował Tadeusz Majchrowicz, wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "S".
Jak podkreślał wcześniej przewodniczący KK, a zarazem pełnomocnik Komitetu Obywatelskiego Inicjatywy Ustawodawczej tworzonego przez członków KK NSZZ "Solidarność" Piotr Duda, zebranie 100 tys. podpisów to absolutne minimum. "Na pewno nas nie satysfakcjonuje 100 tys. podpisów, bo jest tak duże zainteresowanie tą inicjatywą obywatelską, że chcemy ich zebrać jak najwięcej. Chcemy przez to pokazać politykom, w szczególności Zjednoczonej Prawicy, że w nowym ładzie powinien znaleźć się projekt dotyczący emerytur stażowych" - mówił przewodniczący Piotr Duda.
Więcej informacji: LINK. Wzór listy do składania podpisów (dostępny również w biurze Regionu): LINK. Projekt nowelizacji ustawy: LINK. Prosimy zwrócić uwagę na dokładne wpisywanie danych, to znaczy: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania z pełną nazwą miejscowości (niedozwolone są skróty typu "Cz-wa") oraz PESEL. Plakat (LINK) i dwustronna ulotka (LINK) do ewentualnego wydrukowania. Wydrukowane plakaty i ulotki są dostępne w biurze Regionu. Zapraszamy.

FaceBook

Dziś 161

Wczoraj 615

Od sierpnia 2014 781538