Witryna wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę mechanizmu cookies w swojej przeglądarce.

2022 01 13 dodatek oslonowy

W 2022 roku będzie wypłacany dodatek osłonowy w celu ochrony najwrażliwszych gospodarstw domowych przed skutkami wzrostu cen energii oraz cen paliw stałych i płynnych zakupionych do ogrzewania domu. Dodatek będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, których dochody w przeliczeniu na osobę nie będą przekraczały: • 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym • 1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym.

Dochody będą liczone w taki sposób, jak w przypadku świadczeń rodzinnych (na podstawie dochodów z roku 2021). Co istotne, w razie nieznacznego przekroczenia kryteriów dochodowych, zostanie zastosowana zasada "złotówka za złotówkę", czyli świadczenie będzie pomniejszone o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego. W przypadku, gdy świadczenie będzie wynosiło mniej niż 20 zł, dodatek nie będzie przysługiwał.
Roczne kwoty dodatku wynoszą: • 400 zł dla gospodarstwa jednoosobowego • 600 zł dla gospodarstwa 2-3 osobowego • 850 zł dla gospodarstwa 4-5 osobowego • 1150 zł dla gospodarstwa 6-osobowego +. Jeżeli głównym źródłem ogrzewania w gospodarstwie domowym jest paliwo stałe, kwota dodatku będzie powiększona o 25%, w takim przypadku źródło ogrzewania musi być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (www.ceeb.gov.pl).
Dodatek będzie wypłacany w dwóch równych ratach do 31 marca 2022 r. i do 2 grudnia 2022 r., chyba że wniosek złożony zostanie po styczniu 2022 r., wtedy wypłata będzie jednorazowa. Uwaga! Wnioski składane po 31 października 2022 r. nie będą rozpatrywane.
Gdzie się ubiegać o dodatek?
Wniosek w przyznanie dodatku osłonowego należy złożyć w urzędzie gminy właściwej do miejsca zamieszkania wnioskodawcy.
Jak składać wniosek?
Wnioski można składać w gminie w formie tradycyjnej (dostępny będzie formularz wniosku) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (potrzebny profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny).
Przyznanie dodatku nie wymaga decyzji, informację o przyznanym dodatku można otrzymać na podany we wniosku adres e-mail lub odebrać osobiście z urzędu. Sprzedawcy energii oraz gazu zostali zobowiązani do przekazania swoim klientom wraz z fakturami za swoje usługi informacji o możliwości ubiegania się o dodatek. Dodatek osłonowy nie będzie opodatkowany, ani brany pod uwagę przy egzekucjach komorniczych. Źródło: www.tysol.pl.

FaceBook