Witryna wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę mechanizmu cookies w swojej przeglądarce.

solidarnosc kk logo 150brPrezydium Komisji Krajowej wniosło uwagi do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży lub karmiących piersią.
Proponowane w projekcie zawężenie wykazu prac stanowi jednoznaczne obniżenie dotychczasowych wymagań ustalonych w prawie polskim - konkluduje Prezydium. "Solidarność" przypomina, że dyrektywy UE mają na celu poprawę bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Przepisy krajowe nie mogą przyjmować rozwiązań gorszych od już ustalonych w prawie krajowym lub w dyrektywach UE. We wspomnianym projekcie wykaz prac szkodliwych dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią został zawężony wobec dotychczasowego.

W związku z powyższym Związek wnosi o poszerzenie wykazu prac o takie kategorie pracowników jak np. "kobiety które urodziły w ciągu ostatnich 6 miesięcy", "kobiety w późnym połogu". Jednocześnie Prezydium KK proponuje wprowadzenie rozwiązań obowiązujących w krajach OECD, gdzie dyrektywa unijna czyni priorytetem "dobrostan pracownika w cyklu okołodobowym świadczonej przez niego pracy, z uwzględnieniem jego całego cyklu życia i wynikających z tego różnic i zmian fizjologicznych, mających znaczny wpływ na jego funkcjonowanie".

FaceBook