Związkowa legitymacja elektroniczna i program rabatowy Więcej informacji

Arrow up
Arrow down
Witryna wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę mechanizmu cookies w swojej przeglądarce.
0
0
0
s2smodern

water_drop_900.pngJest upał - pracodawco, zadbaj o pracowników! Zimne napoje, przerwy w pracy czy skrócenie czasu pracy mogą przynieść ulgę wymęczonym pracownikom.
Zapewnienie pracownikom bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy to jeden z podstawowych obowiązków pracodawców. Dotyczy to również dni, gdy temperatura idzie mocno w górę. Obowiązki pracodawców w tym zakresie w dużym stopniu zależą od procesów technologicznych, które zachodzą przy wykonywaniu określonej pracy.

0
0
0
s2smodern

posiedzenie_zr_7910.jpg

Zarząd Regionu Częstochowskiego NSZZ "Solidarność" na posiedzeniu 24 lipca jednomyślnie zdecydował o wypowiedzeniu Stowarzyszeniu CziP umowy o administrowanie budynkiem Regionu przy ul. Łódzkiej.

W budynku przy ul. Łódzkiej 8/12 mieści się siedziba częstochowskiej „Solidarności”. Właścicielem nieruchomości jest Region Częstochowski NSZZ "Solidarność", administruje nią Stowarzyszenie Częstochowski Inkubator Przedsiębiorczości. Jednym z celów statutowych Stowarzyszenia miało być działanie na rzecz Regionu Częstochowskiego NSZZ "Solidarność", jego obecny jednoosobowy zarząd tworzy Mirosław Kowalik, do czerwca br. przewodniczący Zarządu Regionu.
Przyczyną wypowiedzenia umowy jest brak możliwości osiągnięcia porozumienia z prezesem CziP Mirosławem Kowalikiem. Stowarzyszenie nie realizowało zapisów umowy, w tym m.in. przedstawiania comiesięcznych sprawozdań finansowych oraz regulowania rat dzierżawnych. Stowarzyszenie ponadto posługuje się wieloletnim adresem internetowym strony internetowej Regionu Częstochowskiego, wprowadzając w błąd związkowców i innych zainteresowanych, a wniosek o cesję adresu nie został zrealizowany.
Uchwała o wypowiedzeniu umowy została przez członków Zarządu Regionu podjęta jednomyślnie. Umowa wygaśnie z końcem stycznia 2015 r.
Posiedzenie Zarządu Regionu odbyło się w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 67/71, co stało się okazją do promocji wśród członków Związku tego niezwykłego miejsca. Dość powiedzieć, że muzeum posiada około 6 tysięcy eksponatów, w tym ponad 1 500 monet z wizerunkiem Papieża, a także inne pamiątki związane z osobą św. Jana Pawła II. Witryna internetowa Muzeum: www.jp2muzeum.pl.

posiedzenie zr 7866

posiedzenie zr 7865

 

0
0
0
s2smodern

posiedzenie zr 7917

Region NSZZ "Solidarność" zawarł porozumienie z częstochowskimi środowiskami patriotycznymi i niepodległościowymi o współpracy w zakresie wspólnego działania na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego oraz tradycji niepodległościowych, edukacji i wychowania młodego pokolenia w szacunku i miłości dla Ojczyzny oraz Jej bohaterów, otoczenia opieką miejsc pamięci narodowej, umacniania współpracy z częstochowskim biurem IPN.

Mottem porozumienia mogą być słowa błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki: "Jesteśmy spadkobiercami tych, którzy ust swoich nie zamknęli, gdy chodzi o ważne sprawy narodu. Dlatego i my zamykać ust nie możemy, gdy idzie o wychowanie młodego pokolenia, które w niedalekiej przyszłości na swoich barkach poniesie losy domu ojczystego". Sygnatariuszami porozumienia są: Zarząd Regionu Częstochowskiego NSZZ "Solidarność", Stowarzyszenie Solidarność i Niezawisłość, Antykomunistycznym Związkiem Więźniów Politycznych 1939-1989 oraz Stowarzyszenie Więzionych, Internowanych i Represjonowanych WIR.
W pierwszej kolejności strony będą działać na rzecz powołania "Częstochowskiej Akademii Solidarności" celem oddziaływania na polityką historyczną Częstochowy oraz uzupełnienia napisu na pomniku ks. Jerzego pod Jasną Górą o słowa: "Zamęczony przez komunistyczną służbę bezpieczeństwa, oddał życie za Boga i Ojczyznę".
Na zdjęciu: Zbigniew Bonarski ze Stowarzyszenia Solidarność i Niezawisłość przedstawia projekt porozumienia Zarządowi Regionu

0
0
0
s2smodern

grob_ks_jerzego_popieluszki.jpg

Decyzją nowego Zarządu Regionu częstochowska "Solidarność" ponownie będzie pełnić straż przy grobie błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, inicjatora Pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasną Górę, w warszawskiej parafii pw. św. Stanisława Kostki.

Grób ks. Jerzego na terenie żoliborskiej parafii ma kształt kurhanu (na zdjęciu). Otacza go różaniec z polnych kamieni ułożonych w kształcie granic Polski. Krzyż różańca jest położony w centrum mogiły - tam, gdzie znajduje się grobowiec. W podziemiach żoliborskiego sanktuarium mieści się muzeum poświęcone Błogosławionemu. Koordynatorem związkowej straży jest kol. Jarosław Bernat, który pod tel. 34 360 55 70 czeka na zgłoszenia osób chętnych do posługi przy grobie kapelana "Solidarności".

0
0
0
s2smodern

images/kreski/region_czestochowski_logo_200br.pngPrezydium Zarządu Regionu przypomina, iż jedyna oficjalna witryna internetowa Regionu Częstochowskiego NSZZ "Solidarność" znajduje się obecnie pod adresem tej strony: www.solidarnoscczestochowa.pl.
Jednocześnie Prezydium Zarządu Regionu informuje, iż strona internetowa, do której przekierowuje poprzedni adres internetowy Regionu, jest przedsięwzięciem osób prywatnych.
 

lotos paliwa 460

Więcej informacji: KLIKNIJ.

tygodnik solidanosc prenumerata cyfrowa 2018

Więcej informacji: KLIKNIJ.

2018 10 18 gs380
Adres mailowy redakcji:
gazetasolidarna@gmail.com

Dziś 228

Wczoraj 361

Od sierpnia 2014 310655