Wybory w Związku na kadencję 2018-2022 Więcej informacji

Arrow up
Arrow down
Witryna wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę mechanizmu cookies w swojej przeglądarce.
0
0
0
s2smodern

W sytuacji, w której sąd uzna, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, adekwatnie do żądania pracownika sąd pracy orzeka o bezskuteczności dokonanego wypowiedzenia.
W sytuacji, kiedy okres wypowiedzenia już się zakończył i umowa uległa rozwiązaniu, sąd pracy orzeka o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach lub o odszkodowaniu. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia (artykuł 47(1) Kp). Odszkodowanie to oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
Również pracownikowi, z którym rozwiązano umowę bez wypowiedzenia, z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie, przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach lub o odszkodowanie. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Jeżeli rozwiązano umowę zawartą na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie dłużej jednak niż za 3 miesiące.
W razie rozwiązania przez pracodawcę umowy zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę bez wypowiedzenia, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie, jeżeli upłynął już termin, do którego umowa miała trwać, lub gdy przywrócenie do pracy byłoby niewskazane ze względu na krótki okres, jaki pozostał do upływu tego terminu. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za 3 miesiące.
Wybór roszczenia należy zasadniczo do pracownika. W wyjątkowych przypadkach sąd pracy może nie uwzględnić danego roszczenia pracownika o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenie do pracy. Powodem powyższego musi być jednak stwierdzenie, iż jest to niemożliwe lub też niecelowe. W takich okolicznościach sąd orzeka o odszkodowaniu.

urna wyborcza 200 plotno

Więcej informacji: KLIKNIJ.

2017 12 21 wlokniarz karnet wzor 2018

Więcej informacji: KLIKNIJ.Tekst pochodzi ze witryny internetowej Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność” (www.solidarnoscczestochowa.pl)

2018 02 08 sebastian zdziechowicz

Więcej informacji: KLIKNIJ.Tekst pochodzi ze witryny internetowej Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność” (www.solidarnoscczestochowa.pl)

2018 02 06 gs372
Adres mailowy redakcji:
gazetasolidarna@gmail.com

karta grosik 190

Więcej informacji: KLIKNIJ.