Witryna wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę mechanizmu cookies w swojej przeglądarce.

Referendum strajkowe w Biedronkach Więcej informacji

Arrow up
Arrow down
0
0
0
s2smodern

soz logo 125Sekretariat Ochrony Zdrowia z narastającym niepokojem obserwuje pogłębiający się chaos wMinisterstwie Zdrowia. Brak spójnych reform, kolejne zmiany projektów ustaw, a ostatnio ważne zmiany kadrowe wskazują że zapowiadanej dobrej zmiany wopiece zdrowotnej nie ma, a dialog społeczny jest fikcją.
Dla Solidarności, która w wyborach parlamentarnych wspierała program PiS dla zdrowia, sprawą fundamentalną jest dotrzymanie deklaracji wnim zawartych. Były one wielokrotnie podtrzymywane przez premier Beatę Szydło dając nadzieję na ich szybką realizację.
Czas, który upływa jest bezpowrotnie stracony i służy jedynie interesom grup biznesowych, które przez lata czerpały korzyści i walczą outrzymanie status quo. To właśnie im czas sprzyja a kolejne środki finansowe zasilają prywatny sektor medyczny. Dla publicznej służby zdrowia oznacza to dalsze zadłużanie i przekształcenia w spółki.
Potrzebne są szybkie działania gwarantujące długo oczekiwane, prospołeczne zmiany. Należy niezwłocznie przygotować i uchwalić:
1. Ustawę o wzroście minimalnego wynagrodzenia, który jest pierwszym krokiem w kierunku niwelowania rażących dysproporcji wynagrodzeń wewnątrz środowiska zarówno pracowników medycznych jak i niemedycznych. Za absolutnie konieczne uznajemy odbudowanie zaufania społecznego, podważonego zachowaniem obecnego kierownictwa resortu - zarówno wobec pracodawców jak ipracowników.
2. Ustawę o sieci szpitali, która pozwoli racjonalnie wykorzystywać środki finansowe przeznaczone na leczenie szpitalne.
3. Przywrócić publiczny charakter Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz wzmocnić jego finansowanie.
4. Przywrócić podległość Państwowej Inspekcji Sanitarnej wstruktury Ministerstwa Zdrowia i powstrzymać jej degradację.
To tylko kilka z najpilniejszych ustaw, które muszą być podjęte przez rząd i uchwalone przez parlament. Po ośmiu latach liberalnych rządów PO-PSL w opiece zdrowotnej zarówno pacjenci jak i pracownicy oczekują konkretnych i dobrych zmian.
Polski nie stać na dalszą zwłokę - Sekretariat Ochrony Zdrowia domaga się rzetelnego dialogu i konkretów zamiast wciąż odkładanych w czasie obietnic. Zmarnowano już zbyt wiele czasu.
Nie możemy i nie będziemy się biernie przyglądać dalszemu niszczeniu polskiej służby zdrowia.

Maria Jolanta Ochman,
Przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia

0
0
0
s2smodern

soz logo 150Od wielu lat sytuacja służby zdrowia jest źle oceniana, zarówno przez pacjentów, personel medyczny, związki zawodowe, jak i ekspertów. Długo oczekiwana strategia zmian w systemie ochrony zdrowia przedstawiona przez obecnego Ministra Zdrowia w dużej mierze nie spełnia oczekiwań i propozycji wnoszonych przez NSZZ "Solidarność".
O tym co wydarzyło się w bieżącym roku i co czeka nas w 2017 roku mówi Maria Ochman, przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ "Solidarność": "Nikt nie ma wątpliwości, że natychmiastowe zmiany w ochronie zdrowia są konieczne. W wielu różnych obszarach zarówno życia politycznego i gospodarczego widzimy, że jeżeli ma się zamiar wprowadzić poważne zmiany, to trzeba to zrobić zaraz po wyborach. Potem są kolejne wybory i jeszcze następne, a zapał do wprowadzenia zmian słabnie z powodów czysto politycznych. Dlatego cały czas czekamy na dobrą zmianę w służbie zdrowia.
Z jednej strony mam pełną świadomość, że PiS wprowadziło szereg korzystnych prospołecznych zmian, nie mniej jednak mam ogromny żal do kierownictwa partii, że odpuściło, oddało zdrowie w obce ręce. Ten skład, który jest na Miodowej, nie gwarantuje realizacji programu PiS. Myślę, że to widać gołym okiem. Minęło ponad rok, a wszystkie zapowiedzi zmian trzeba wymuszać na ministrze siłą polityczną czy medialną presją". Czytaj więcej na witrynie Sekcji Ochrony Zdrowia: link.

0
0
0
s2smodern

solidarnosc kk logo 150brNSZZ "Solidarność" przyznaje, że projekt Ministra Zdrowia wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i postulatom Związku, jednak nadal wzbudza liczne zastrzeżenia. Prezydium KK podjęło decyzję ws. projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Warunki płacowe pracowników podmiotów leczniczych wymagają kompleksowego rozwiązania, jednak celem projektu ustawy nie powinno być jedynie przeciwdziałanie niedoborom kadrowym w deficytowych grupach pracowników medycznych, ale wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego poprzez usprawnianie funkcjonującego systemu oraz likwidowanie nieuzasadnionych dysproporcji.
 "Solidarność" podkreśla, że odpowiednie wynagrodzenie i warunki pracy powinny stanowić bodziec do bezpośredniej lub pośredniej pracy na rzecz pacjentów. Pracownicy ochrony zdrowia narażeni są na wysoki poziom stresu. Stanowią oni specyficzną grupę, której zadaniem jest opieka nad pacjentem w bardzo różnorodnym i szerokim zakresie. Jednym z niezbędnych działań jest zabezpieczenie zarówno profesjonalnej kadry medycznej, jak i niemedycznej. Należy więc zadbać o odpowiednią ilość i poziom profesjonalizmu tych pracowników. Ustawowe rozwiązania powinny objąć pozostałych pracowników podmiotów leczniczych.
Nie do przyjęcia jednak jest niewskazanie źródeł finansowania planowanych regulacji. NSZZ "Solidarność" podkreśla, iż nie ma żadnych gwarancji, że wzrost nakładów nastąpi we wszystkich rodzajach działalności i w wielkościach co najmniej wystarczających na realizację ustawowego obowiązku wzrostu najniższych wynagrodzeń zasadniczych. Uporządkowanie sprawy wynagrodzeń w służbie zdrowia w formie ustawy jest bardzo potrzebne i pilne, jednak Prezydium KK obawia się, że projekt w zaproponowanym kształcie nie spowoduje likwidacji niektórych nieuzasadnionych dysproporcji płacowych, a wywoła radykalne ich zwiększanie.

lotos paliwa 460

Więcej informacji: KLIKNIJ.

2018 12 05 karnet normalny

Więcej informacji: KLIKNIJ.

2019 03 05 gs382 383
Adres mailowy redakcji:
gazetasolidarna@gmail.com

Dziś 10

Wczoraj 449

Od sierpnia 2014 345770