Witryna wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę mechanizmu cookies w swojej przeglądarce.

BIURO REGIONU: Załatwiamy sprawy telefonicznie lub mailowo Więcej informacji

Arrow up
Arrow down

ksoiw informuje 125Nauczyciele nie przegrali! Przypomnijmy, że 7 kwietnia zespół negocjacyjny Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" podpisał z rządem porozumienie, które uwzględniło większość naszych postulatów.
Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" wynegocjowała: 15-proc. waloryzację wynagrodzeń w tym roku; zmianę systemu wynagradzania (na przełomie czerwca i lipca tego roku ma zostać opracowany nowy system wynagradzania, według którego pensje nauczycieli będą powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej); przywrócenie przepisów dotyczących oceny pracy sprzed września 2018 r.; skrócenie ścieżki awansu zawodowego; określenie minimum dodatku za wychowawstwo w wysokości 300 zł oraz przyznanie dodatkowych tzw. godzin do dyspozycji dyrektora.
Podpisane z rządem porozumienie to efekt skutecznych negocjacji, które prowadziła KSOiW NSZZ "Solidarność" i pragmatycznego podejścia do negocjacji. Przypominamy, że to nasz Związek przez półtora roku prowadził otwartą walkę z MEN, a także rządem, domagając się podwyżek wynagrodzeń oraz poprawy warunków pracy.
W tym roku i ubiegłym to NSZZ "Solidarność" skierował do MEN, premiera Mateusza Morawieckiego oraz polityków zajmujących się problematyką oświaty, szereg opinii i pism, w których wyjaśnialiśmy konieczność podwyższenia wynagrodzeń pracowników oświaty oraz przeprowadzenia zmian w przepisach prawnych.

W maju 2018 r. Walne Zebranie Delegatów KSOiW NSZZ "Solidarność" przyjęło stanowisko, żądając odwołania Anny Zalewskiej z funkcji ministra edukacji. Cztery miesiące później, we wrześniu "Solidarność" zorganizowała pikietę przed MEN, dając "czerwoną kartkę" minister edukacji. W grudniu 2018 r. zorganizowaliśmy ogólnopolską akcję informacyjną, podczas której w całym kraju odbyły się konferencje prasowe. Przedstawialiśmy na nich niesatysfakcjonujący nas przebieg negocjacji z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz postulaty Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarności". 15 stycznia 2019 r. Nadzwyczajna Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność" powołała komitet protestacyjno-strajkowy. Uzgodniono wtedy harmonogram naszego protestu i zobligowano nasze struktury do powołania regionalnych sztabów protestacyjno-strajkowych oraz rozpoczęcia procedur sporów zbiorowych. W marcu tego roku nauczyciele z "Solidarności" prowadzili akcję okupacyjną kuratorium oświaty w Krakowie, a potem dramatyczny protest głodowy. To wtedy właśnie rząd zgodził się na pierwsze ustępstwa. Dodajmy, że w zespole negocjacyjnym KSOiW NSZZ "Solidarność", który podpisał 7 kwietnia porozumienie z rządem, byli również przedstawiciele protestujących nauczycieli z Krakowa.
Od początku prowadzenia akcji protestacyjnej nie chcieliśmy, by zakładnikami naszej walki z rządem byli uczniowie. Zdawaliśmy sobie także sprawę, o czym informowaliśmy nauczycieli, że prowadzenie strajków w szkołach naraża ich na utratę zarobków, a także na inne bolesne konsekwencje. Uparte żądanie, formułowane przez inne centrale związkowe, spełnienia zaporowego postulatu podwyżki wynagrodzeń o tysiąc złotych, doprowadziło do tego, że rząd zaczął forować propozycję zwiększenia nauczycielskiego pensum.
Stanowczo podkreślamy, że podwyżki wynagrodzeń nauczycieli oraz zmiany w przepisach prawnych dotyczących oceny pracy i awansu zawodowego oraz nowy system wynagradzania to sukces negocjacyjny KSOiW NSZZ "Solidarność". Porozumienie z rządem, które gwarantuje realizację naszych postulatów, podpisał tylko jeden związek zawodowy NSZZ "Solidarność"!
Prezydium KSOiW NSZZ "Solidarność"

0
0
0
s2smodern

images/2020/2020-05-05-porozumienie-z-prezydentem-duda-fot-marcin-zeglinski.jpg

Więcej informacji: KLIKNIJ.Tekst pochodzi ze witryny internetowej Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność” (www.solidarnoscczestochowa.pl)

porozumienie z pzu i pekao

porozumienie z pzu i pekao

porozumienie z pzu i pekao