Witryna wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę mechanizmu cookies w swojej przeglądarce.
Region Częstochowski NSZZ

przygodzinski 06b

Aleksander Przygodziński urodził się 23 stycznia 1942 r. w Masłowicach koło Radomska. Ukończył Zasadniczą Szkołę Metalową w Radomsku (1960). Od 1960 r. zatrudniony na Wydziale Obróbki i Montażu w Hucie im. Bolesława Bieruta (obecnie ISD Huta Częstochowa).
Od września 1980 r. w „Solidarności”, członek Komitetu Założycielskiego, od stycznia 1981 r. przewodniczący Komisji Zakładowej w HBB; w czerwcu 1981 r. delegat na I WZD Regionu Częstochowa, członek Zarządu Regionu, delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów, członek Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność". 30 sierpnia 1981 r. współorganizator uroczystości poświecenia sztandaru związkowego HBB na Jasnej Górze.

13-16 grudnia 1981 r. współorganizator (z Andrzejem Konarskim, Mirosławem Krupińskim, Eugeniuszem Szumiejką i Janem Waszkiewiczem) Krajowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej im. Lenina; po pacyfikacji Stoczni powrócił do Częstochowy. 18 grudnia internowany, 20 grudnia aresztowany. 28 grudnia 1981 r. skazany na 3 lata więzienia, Sąd Najwyzszy podniósł karę do 5 lat więzienia, w maju 1983 r. zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa. W 1983 r. współorganizator I (i następnych) Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę, następnie 1 maja 1984 r. uczestnik demonstracji w Częstochowie, skazany na 2 miesiące aresztu. Od 1984 r. uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele św. Józefa w Częstochowie, wielokrotnie zatrzymywany na 24 i 48 godz., kilkadziesiąt razy przesłuchiwany, karany mandatami i grzywnami. W marcu 1985 r. współzałożyciel Regionalnego Komitetu Koordynacyjnego NSZZ "Solidarność" w Częstochowie. Od 1985 r. współwydawca, współredaktor i drukarz podziemnego pisma „Wytrwamy”. W latach 1985-1989 organizator pomocy medycznej, lekarstw i zapomóg dla osób biednych oraz paczek dla dzieci związkowców.
Od listopada 1988 r. współorganizator reaktywowania jawnch struktur „Solidarności” w zakładzie pracy, w latach 1989-1991 ponownie przewodniczący Komisji Zakładowej, w 1989 r. przewodniczący Regionalnej Komisji Wykonawczej; w latach 1989-1995 delegat na kolejne WZD Regionu Częstochowskiego, w latach 1991-1995 przewodniczący Zarządu Regionu.
Do 5 lutego 1982 r. rozpracowywany przez Wydział V Komendy Wojewódzkiej MO w Częstochowie; od 14 stycznia 1987 r. przez Wydział V Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Częstochowie w ramach SOR krypt. "Struktura".
Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.
Zmarł 2 marca 2016 r. w Częstochowie, pochowany został w rodzinnym grobowcu na cmentarzu w Strzelcach Małych (gmina Masłowice).

FaceBook