Witryna wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę mechanizmu cookies w swojej przeglądarce.

BIURO REGIONU: Załatwiamy sprawy telefonicznie lub mailowo Więcej informacji

Arrow up
Arrow down

ksoiw informuje 12512 listopada 2020 r. odbyło się pierwsze spotkanie Prezydium Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ "Solidarność" z Ministrem Edukacji i Nauki prof. Przemysławem Czarnkiem. Sekretariat reprezentowali: Przewodniczący KSNiO Ryszard Proksa, Przewodniczący KSN Dominik Szczukocki, Przewodniczący KS PAN Wojciech Nasalski, wiceprzewodniczący KSOiW Zbigniew Świerczek oraz sekretarz KSNiO Agata Adamek.

Podczas spotkania przedstawiciele sekretariatu przedstawili ministrowi najważniejsze problemy dotyczące polskiej oświaty. Wyrazili żądanie natychmiastowej realizacji porozumienia zawartego między "Solidarnością" a Rządem RP w kwestii nowego systemu wynagradzania nauczycieli oraz wznowienia prac zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.
Prof. Przemysław Czarnek poinformował, że trwają prace nad powstaniem nowej struktury ministerstwa integrującej dotychczasowe resorty. Zapowiedział, że w pierwszym kwartale 2021 r. zostanie przedstawiony projekt nowego systemu wynagradzania nauczycieli. Zadeklarował chęć częstych konsultacji i spotkań z przedstawicielami KSOiW w celu rozwiązywania istotnych problemów polskiej edukacji. Najbliższe ma odbyć się jeszcze w listopadzie tego roku.
Przedstawiciele KSOiW wyrazili nadzieję, że Minister Edukacji i Nauki będzie konsekwentny w realizacji tego, co zadeklarował podczas spotkania oraz podczas swoich wystąpień medialnych.
* * *
17 listopada 2020 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania w formie zdalnej konferencji.
Przewodniczący Ryszard Proksa poinformował o przebiegu oraz problematyce spotkania Prezydium Prezydium Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty z Ministrem Edukacji i Nauki Przemysławem Czarnkiem, które miało miejsce 12 listopada w siedzibie MEN.
Monika Ćwiklińska przekazała informacje o udziale w posiedzeniu Zespołu ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego w dniu 16 listopada, podczas którego dyskutowano na temat projektu rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021 oraz rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie egzaminu maturalnego.
Jerzy Ewertowski przedstawił projekt opinii na temat wspomnianego rozporządzenia o podziale subwencji ogólnej. Dokument, w którym Prezydium krytycznie ocenia system obliczania i dzielenia środków finansowych na cele edukacyjne, został przyjęty przez Prezydium.
Podczas spotkania omówiono bieżące kwestie prawne wpływające do sekcji. Mecenas Tomasz Gryczan przedstawił projekt materiałów na temat pracowniczych planów kapitałowych w placówkach oświatowych przygotowanych dla organizacji związkowych. Prawnik KSOiW omówił również udział sekcji w projekcie ETUCE dotyczącym szkolnictwa prywatnego, we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim.
Prezydium przyjęło program zdalnego posiedzenia Rady KSOiW, które zaplanowano na 24 listopada 2020 roku.
Monika Ćwiklińska, rzecznik prasowy KSOiW NSZZ "Solidarność"

FaceBook

2018 02 08 sebastian zdziechowiczTekst pochodzi ze witryny internetowej Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność” (www.solidarnoscczestochowa.pl)