Witryna wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę mechanizmu cookies w swojej przeglądarce.

ksoiw 460

Dziękujemy wszystkim uczestnikom protestu, który odbył się w dniu 1 lipca 2021 roku przed gmachem MEiN. Pomimo okresu urlopowego oraz trudnego czasu pandemii, podjęliście wezwanie Rady KSOiW i przybyliście do Warszawy, aby wspólnie upominać się o ważne sprawy dla polskiej oświaty i jej pracowników.
"Eskalujemy protest, jeżeli Ministerstwo Edukacji i Nauki w trybie natychmiastowym nie podejmie decyzji o podjęciu rozmów w sprawie realizacji punktu VI Porozumienia" - taką propozycję Prezydium przedstawi Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania na najbliższym posiedzeniu Rady.

Wykazaliście się wielkim zaangażowaniem i aktywnością. Przyjechaliście z całej Polski, aby dać wyraz swojemu niezadowoleniu z niezrealizowania VI punktu Porozumienia, które Rząd RP podpisał z NSZZ "Solidarność" w kwietniu 2019 r. Wspólnie domagaliśmy się powiązania naszych płac ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. Protestowaliśmy przeciw próbom pogarszania warunków pracy i płacy pracowników oświaty.
Podczas pikiety ostrzegawczej koncepcję uzależnienia płac nauczycieli od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej przedstawili w Ministerstwa Edukacji i Nauki wydelegowani przez KSOiW Jerzy Ewertowski i Zbigniew Świerczek.
Wzywamy wszystkie struktury do gotowości w razie konieczności podejmowania dalszych akcji protestacyjnych aż do strajku głodowego włącznie. W dobrze pojętym interesie państwa jest dotrzymywanie podpisanych porozumień. Kwestią honoru jest, aby Rząd RP zrealizował porozumienie podpisane z największym związkiem zawodowym.
Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" przyjęła stanowisko 11/19 z 2019 r., w którym podpisane w imieniu całego związku NSZZ "S" przez szefa struktur oświatowych - Ryszarda Proksę porozumienie oceniła jako sukces negocjacyjny.
Wywalczyliśmy wówczas:
- waloryzacje wynagrodzenia nauczycieli,
- dodatek za wychowawstwo (300 zł),
- skrócenie ścieżki awansu zawodowego,
- odstąpienie od niekorzystnych zmian dotyczących oceny pracy nauczyciela,
- dodatek dla młodych nauczycieli.
Konsekwentnie będziemy żądać realizacji VI PUNKTU POROZUMIENIA!
W imieniu Prezydium KSOiW
Przewodniczący Ryszard Proksa

FaceBook

Dziś 7

Wczoraj 351

Od sierpnia 2014 817715