Witryna wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę mechanizmu cookies w swojej przeglądarce.
FaceBook

2021 06 12 komisja edukacji

Przedstawiciele Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" brali udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji i Młodzieży dotyczącym ministerialnego projektu "Edukacja dla wszystkich". Sekcję reprezentowali: Zbigniew Świerczek, Agata Adamek, Monika Ćwiklińska i Anna Rdzanek.

FaceBook

ksoiw informuje 125Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” podczas posiedzenia 26 maja 2021 r. ponownie omówiła przedstawione przez Ministerstwo Edukacji i Nauki propozycje dotyczące zmian w systemie oświaty.
Rada wskazała, że najważniejszym warunkiem podczas negocjacji jest realizacja Porozumienia z 7 kwietnia 2019 r. i uzależnienie płac nauczycieli od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Taki system wynagradzania w oświacie zapewni godny poziom płac, uatrakcyjni zawód nauczyciela i podniesie jego społeczny status.
Rada KSOiW podjęła uchwałę o upoważnieniu do udziału w pracach grup roboczych, w ramach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, następujących członków Prezydium:
• system wynagradzania i czas pracy nauczycieli – Zbigniew Świerczek, Jerzy Ewertowski
• system awansu zawodowego nauczycieli – Agata Adamek, Roman Laskowski
• ocena pracy nauczycieli i odbiurokratyzowanie szkoły – Ewa Roszyk, Monika Ćwiklińska.
Monika Ćwiklińska, Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „Solidarność”

FaceBook

ksoiw informuje 12518 maja 2021 r. w reżimie sanitarnym w gmachu Ministerstwa Edukacji i Nauki odbyło się spotkanie władz resortu z przedstawicielami reprezentatywnych związków zawodowych, korporacji samorządowych oraz innych resortów. Tam został przedstawiony, w formie prezentacji, dokładnie ten sam materiał, który sygnowany był datą 11 maja.
Prezentacja, prócz jednego slajdu dotyczącego propozycji dotyczącej zmian awansu zawodowego nauczycieli, a który w możliwie najszybszym terminie zostanie przesłany stronom, nie zawierała żadnych nowych informacji.

FaceBook