Związkowa legitymacja elektroniczna i program rabatowy Więcej informacji

Arrow up
Arrow down
Witryna wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę mechanizmu cookies w swojej przeglądarce.
0
0
0
s2smodern

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania podjęła uchwałę w sprawie działań dotyczących systemu wynagrodzeń nauczycieli. Podczas posiedzenia Rady wiele uwagi poświęcono projektom rozporządzeń dotyczących arkuszy organizacyjnych, koncepcji doskonalenia nauczycieli oraz projektu minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego na rok 2018.
Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania wiele uwagi poświeciła dyskusji nad dalszymi działaniami w sprawie wynagrodzeń nauczycieli w roku 2018 oraz kolejnych latach, a także koncepcji jednolitego systemu wynagrodzeń uzależnionego od średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Zdaniem części członków Rady decyzje w sprawie nowego systemu wynagrodzeń powinny zapaść na Walnym Zebraniu Delegatów w maju 2018 r. Po dyskusji przegłosowano uchwałę o podjęcie działań przez struktury regionalne naszego Związku poprzez wystąpienie do wojewódzkich rad dialogu społecznego o podjęcie prac nad zmianą systemu wynagradzania nauczycieli.

0
0
0
s2smodern

2018 01 30 konkurs pahiatua crop

Nowa Zelandia była w okresie II wojny światowej jedynym krajem świata, który przyjął ponad 700 polskich sierot, które utraciły rodziców na Syberii, bezwarunkowo, zapewniając im nie tylko bieżącą opiekę na czas wojny, ale również umożliwiając zdobycie wykształcenia i pełną asymilację w nowej ojczyźnie.
Zgłoszenia do konkursu tylko do 31 stycznia: link.

0
0
0
s2smodern

Prezydium KSOiW opracowało podstawowe problemy, które należy poruszyć podczas prac Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Najważniejszy postulat NSZZ "Solidarność" to znaczące podwyżki płac i zmiana systemu wynagradzania nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w związku z jednostronnym zaprzestaniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadzenia negocjacji z naszym Związkiem w zakresie warunków pracy i płacy nauczycieli, domaga się podjęcia pilnych rozmów, m.in. w zakresie:
1. zmiany systemu wynagradzania, znaczącego podwyższenia płac pracowników oświaty oraz skorelowania wynagrodzenia nauczycieli zprzeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej,
2. zmiany zapisów w Karcie Nauczyciela, w celu całkowitego wyeliminowania możliwości interpretacyjnych dających podstawę do narzucania nauczycielom tzw. godzin karcianych,
3. wprowadzenia jednoznacznego zapisu w sprawie opiniowania arkuszy organizacyjnych przez związki zawodowe w celu realizacji ich ustawowego i konstytucyjnego prawa do reprezentowania interesów zawodowych pracowników,
4. zwiększenia udziału przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych w komisjach konkursowych na stanowisko dyrektora szkoły jako podmiotów pełniących istotną rolę w kształtowaniu prawa wewnątrzzakładowego.
Rada Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Dolny Śląsk na posiedzeniu 10 stycznia br. zdecydowała o podjęciu akcji protestacyjnej polegającej na organizacji pikiety pod Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu 25 stycznia 2018 r. i złożeniu pisma do Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego we Wrocławiu o zajęcie się sprawą wynagrodzeń pracowników oświaty.
Związkowcy z Dolnego Śląska twierdzą, że dotychczasowe negocjacje z MEN, z Rządem RP w sprawie wynagrodzeń pracowników oświaty nie przyniosły oczekiwanych efektów. Podczas debaty oświatowej we Wrocławiu zostało jasno wykazane i sprecyzowane, że poziom wynagrodzeń pracowników oświaty jest niegodziwy i konieczne jest wypracowanie nowych, systemowych rozwiązań dających znaczący wzrost płac w oświacie.
Warszawa, 12 stycznia 2018 r.


Wojciech Jaranowski, rzecznik prasowy KSOiW NSZZ "S"

0
0
0
s2smodern

2017 12 19 ksoiw zyczenia na boze narodzenie

legitymacje elektroniczne 190

Więcej informacji: KLIKNIJ.

lotos paliwa 460

Więcej informacji: KLIKNIJ.

tygodnik solidanosc prenumerata cyfrowa 2018

Więcej informacji: KLIKNIJ.

2018 08 30 gs377 378
Adres mailowy redakcji:
gazetasolidarna@gmail.com

Dziś 44

Wczoraj 314

Od sierpnia 2014 299695