Związkowa legitymacja elektroniczna i program rabatowy Więcej informacji

Arrow up
Arrow down
Witryna wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę mechanizmu cookies w swojej przeglądarce.
0
0
0
s2smodern

2017 11 17 w biurze posel burzynskiej

Delegacje Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania z przewodniczącą Rady Sekcji Dorotą Kaczmarek na przełomie października i listopada złożyły w biurach parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości z okręgu częstochowskiego apel o wsparcie postulatów oświatowej "Solidarności".
Poniżej treść apelu złożonego na ręce przedstawicieli koalicji rządzącej:
Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" apeluje o wsparcie realizacji poniższych postulatów:
1) powiązania systemu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych we wszystkich typach szkół i placówek z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. Uważamy za konieczne wprowadzenie podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli wszystkich stopni awansu zawodowego w wysokości co najmniej 15% od 1 stycznia 2018 r.
2) zmiany systemu wynagradzania pracowników administracji i obsługi przez zmianę:
- niekorzystnych dla nich zapisów w rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
- zmianę w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę poprzez dopisanie pkt 5: "dodatku stażowego" do art. 6 ust. 5 jako składnika, którego nie uwzględnia się przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika
3) podwyżki wynagrodzeń pracowników nadzoru pedagogicznego zatrudnionych w kuratoriach oświaty.

0
0
0
s2smodern

2017 10 27 pismo do premier szydlo

Stanowisko Komisji Krajowej w powyższej sprawie: link.

0
0
0
s2smodern

Obrady Prezydium KSOiW NSZZ "Solidarność" w Poznaniu w dniach 26-27 października zdominowały dwa tematy: aktualny status przeprowadzanych zmian w prawie oświatowym oraz sytuacja w szkolnictwie zawodowym powiązana z wprowadzaną reformą.
Prezydium KSOiW NSZZ "Solidarność" kieruje do Pani Premier Beaty Szydło pismo (patrz wyżej), w którym wyraża swoje oburzenie dotyczące odwlekania spotkania ze stroną społeczną. Jest ono konsekwencją napiętej atmosfery panującej wśród naszych członków oraz przyjętego stanowiska Komisji Krajowej popierającego postulaty Krajowej Sekcji Oświaty.
Debata dotycząca szkolnictwa zawodowego odbyła się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu z udziałem zaproszonych dyrektorów publicznych szkół zawodowych z Wrocławia i Lublina.
Podczas dyskusji podniesiono najbardziej niepokojące problemy, wymagające pilnej regulacji, tj.:
• doradztwo zawodowe uwzględniające odpowiednie spojrzenie młodzieży i rodziców na szkoły zawodowe;
• nakłady przeznaczane na szkoły zawodowe ze szczególnym zwróceniem uwagi na środki pochodzące z regionalnych programów operacyjnych;
• regulacje prawne dotyczące KKZ przy wykorzystaniu metody e-learningu;
• braki dotyczące kadry nauczycieli praktycznej nauki zawodu ze zwróceniem uwagi na poziom wynagrodzeń wszystkich nauczycieli;
• uszczegółowienie zapisów prawnych dotyczących systemu zapewniania jakości, podstaw programowych czy definicji oddziału w placówce zawodowej oraz odpowiedniego nadzoru nad szkołami niepublicznymi.

Roman Laskowski, członek Prezydium KSOiW

0
0
0
s2smodern

2017 10 25 stanowisko kk

legitymacje elektroniczne 190

Więcej informacji: KLIKNIJ.

lotos paliwa 460

Więcej informacji: KLIKNIJ.

tygodnik solidanosc prenumerata cyfrowa 2018

Więcej informacji: KLIKNIJ.

2018 08 30 gs377 378
Adres mailowy redakcji:
gazetasolidarna@gmail.com

Dziś 48

Wczoraj 314

Od sierpnia 2014 299699