Witryna wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę mechanizmu cookies w swojej przeglądarce.

2019 10 07 prometheus 16

Nowe wydanie biuletynu KSOiW zawiera wspomnienia o śp. Stefanie Kubowiczu, wieloletnim przewodniczącym Rady KSOiW: link.

0
0
0
s2smodern

Członkowie Rady Krajowej Sekcji rozpoczęli obrady krótką modlitwą, żegnając śp. Stefana Kubowicza, wieloletniego przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ "Solidarność", Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "S" oraz skarbnika Komisji Krajowej NSZZ "S".
Dzisiejsze (26 września 2019 r.) spotkanie poświęcone było przede wszystkim przedstawieniu założeń do nowego systemu wynagradzania nauczycieli, które opracowała Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "S". Zaproponowano procentowe zależności wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu do - naszym zdaniem najbardziej obiektywnego wskaźnika ekonomicznego - czyli przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Rada przyjęła uchwałę do założeń nowego systemu wynagradzania, co oznacza, że ta koncepcja będzie zaprezentowana ministrowi Dariuszowi Piontkowskiemu i przedstawicielom rządu. Przypomnijmy, że ogólne założenia projektu były już wcześniej przedstawiane minister Annie Zalewskiej i przedstawicielom rządu. Znalazło to odzwierciedlenie w zapisie punku VI Porozumienia z 7 kwietnia 2019 r.

0
0
0
s2smodern

ksoiw 460

Ocena dotychczasowych efektów rozmów z ministrem edukacji Dariuszem Piontkowskim była wiodącym tematem obrad Prezydium KSOiW NSZZ "Solidarność", które odbyły się w dniach 18-19 września 2019 r. w Warszawie.
Członkowie Prezydium wyrazili głębokie niezadowolenie z powodu opieszałości rządu w kwestii realizacji porozumienia z 7 kwietnia br., tj. punktów: V i VI (Zmniejszanie uciążliwości pracy wynikającej znadmiernej dokumentacji szkolnej - "papiery" oraz Zmiana systemu wynagradzania nauczycieli w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi do 2020 r.). Wbrew zapowiedziom przedstawicieli rządu i Ministerstwa Edukacji Narodowej problem biurokracji nie został zlikwidowany. Prezydium KSOiW stanowczo podkreśla, że dotąd żadne akty wykonawcze nie zostały w tym zakresie przygotowane!

0
0
0
s2smodern

19 września 2019 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie grupy roboczej do spraw odbiurokratyzowania pracy szkoły. Spotkaniu przewodniczył wiceminister Maciej Kopeć, udział wzięli przedstawiciele nauczycielskich związków zawodowych, nadzoru pedagogicznego, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele samorządów. Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" reprezentowały Ewa Roszyk i Anna Dobropolska.
Jako pierwsi swoje stanowiska zreferowali przedstawiciele związków zawodowych. Reprezentanci "Solidarności" podkreślali, że nasz Związek stanowczo domaga się realizacji w trybie pilnym porozumienia z rządem z 7 kwietnia br. Ewa Roszyk, powołując się na pismo Prezydium KSOiW NSZZ "Solidarność", skierowane 9 września do ministra Dariusza Piontkowskiego w tej sprawie zaapelowała, aby MEN w trybie natychmiastowym przygotował rozwiązania prawne, które zgodnie z zapowiedzią rządu zlikwidowałyby problem biurokratyzacji.

0
0
0
s2smodern

porozumienie z pzu i pekao

Więcej informacji: KLIKNIJ.

2019 04 18 scout

Więcej informacji: KLIKNIJ.

2019 05 21 gs384 385
Adres mailowy redakcji:
gazetasolidarna@gmail.com

Dziś 109

Wczoraj 148

Od sierpnia 2014 418698