Biuro Prawne Regionu w sierpniu Więcej informacji

Arrow up
Arrow down
Witryna wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę mechanizmu cookies w swojej przeglądarce.
0
0
0
s2smodern

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" wyraża zdecydowany sprzeciw wobec konfliktowania przez panią minister dwóch ważnych podmiotów życia szkoły: Rodziców i Nauczycieli. Dobre efekty pracy wychowawczej, edukacyjnej i opiekuńczej są możliwe tylko w drodze pełnej współpracy opartej na wzajemnym zaufaniu. Postawa pani minister wyrażona w liście [o pracy szkół podczas świątecznej przerwy - red.] stoi w jawnej sprzeczności z jej działaniami w odniesieniu do głosu rodziców zaniepokojonych obowiązkowym posyłaniem sześciolatków do szkół.

0
0
0
s2smodern

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" wyraża stanowczy sprzeciw wobec licznych przypadków łamania prawa w stosunku do pedagogów szkolnych, nauczycieli-bibliotekarzy bibliotek szkolnych i nauczycieli świetlic realizujących nieodpłatnie doraźne zastępstwa.
Za niedopuszczalne uznajemy sytuacje, w których pedagog, bibliotekarz lub nauczyciel świetlicy nie może realizować zadań wynikających z jego obowiązków, ponieważ w tym czasie prowadzi nieodpłatnie zajęcia w ramach godzin doraźnych zastępstw. Powoduje to dezorganizację pracy oraz konieczność jej wykonania poza godzinami wynikającymi z pensum.

0
0
0
s2smodern

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" wobec braku reakcji rządu RP na postulat 9-procentowej podwyżki wynagrodzeń w 2015 roku kontynuuje akcję informacyjno-protestacyjną, organizując 9 grudnia 2014 roku przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów nadzwyczajne posiedzenie Rady, powiększone o przedstawicieli środowisk oświatowych.
Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania, przygotowując się do wzmocnienia akcji protestacyjnej, podjęła uchwałę, której celem jest przeprowadzenie zakrojonej na szeroką skalę akcji szkoleniowej w zakresie procedur strajkowych w szkołach i placówkach oświatowych. Wiedza ta może zostać wykorzystana w sytuacji, gdy rząd RP będzie nadal uporczywie ignorował postulaty "Solidarności" oświatowej.

0
0
0
s2smodern

28 października Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Regionu Środkowowschodniego zorganizowała w Lublinie spotkanie poświęcone płacom w szkolnictwie.
Częstochowską Sekcję Oświaty i Wychowania reprezentowała ponad 20-osobowa grupa związkowców z przewodniczącą Rady Sekcji Dorotą Kaczmarek oraz zastępcą Markiem Noszczykiem. Nauczyciele, dyrektorzy szkół, samorządowcy i związkowcy dyskutowali na temat płac nauczycielskich. Jak się okazuje, nauczyciele ze swoimi zarobkami są na szarym końcu europejskich statystyk. W tym nie odbiegają, niestety, od przedstawicieli innych profesji. Okazuje się jednak, że deklarowany przez władze wzrost gospodarczy Polski nie ma przełożenia na wysokość płac nauczycieli; nie ma mechanizmu, który automatycznie łączyłby wzrost gospodarczy ze wzrostem nakładów finansowych na oświatę. Tymczasem - wbrew stereotypom - nauczyciele nie pracują krócej niż przedstawiciele innych zawodów, co potwierdzają badania Instytutu Badań Edukacyjnych. Konferencja była jednym z etapów protestu nauczycieli przeciwko zamrożeniu ich pensji.

Materiały z konferencji: Zarobki polskich nauczycieli na tle zarobków nauczycieli na świecieRealnie o finansach w oświaciePrezent-ulotka. Filmowe relacje z konferencji są dostępne na stronie internetowej Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania: www.solidarnosc.org.pl/oswiata.