Witryna wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę mechanizmu cookies w swojej przeglądarce.

Urodził się 9 października 1951 r. w Radomsku. Był synem Bolesława i Marianny z domu Janic. Po ukończeniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Mechanicznych w Częstochowie (1968) pracował jako elektromonter w Hucie im. Bolesława Bieruta w Częstochowie.
Od września 1980 r. był członkiem NSZZ "Solidarność", początkowo jako mąż zaufania w brygadzie, potem przewodniczący Komisji Zmianowej, członek Komisji Wydziałowej, a od stycznia 1981 r. przewodniczący Komisji Wydziałowej w Koksowni i członek Komisji Rewizyjnej "Solidarności" w HBB.
Od 1982 r. był członkiem tajnej Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej "Solidarności" Huty, organizował pomoc dla uwięzionych, był kolporterem podziemnego biuletynu "CDN" w Hucie. Od listopada 1982 do kwietnia 1983 r. redagował i drukował podziemny biuletyn "Solidarność HBB". 27 czerwca 1983 r. został aresztowany w związku z przygotowywanym procesem Zbigniewa Muchowicza i Tymczasowej Komisji Regionalnej NSZZ "Solidarność" w Częstochowie. W śledztwie odmówił składania zeznań, został mu przedstawiony akt oskarżenia, ale do procesu nie doszło - 26 lipca 1983 r. został zwolniony na mocy amnestii.
W latach 1983-1989 był współpracownikiem Diecezjalnego Komitetu Pomocy Bliźniemu w Częstochowie. 1 maja 1984 r. za udział w demonstracji pod katedrą został skazany przez kolegium ds. wykroczeń na 2 miesiące aresztu. Wielokrotnie był zatrzymywany na 48 godz. Od 1985 r. działał w Radzie Pracowniczej Huty jako wiceprzewodniczący (1985-1987), następnie sekretarz (1987-1989). Od grudnia 1988 r. reprezentował nielegalną (ówcześnie) hutniczą "Solidarność" w Obywatelskim Komitecie Konsultacyjnym przy przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Częstochowie, w latach 1989-1990 był obserwatorem z ramienia Częstochowskiego Komitetu Obywatelskiego w Prezydium WRN.
W 1989 r. budował struktury zakładowe i regionalne odrodzonego NSZZ "Solidarność". Był członkiem Prezydium Komitetu Założycielskiego, potem Komisji Zakładowej w Hucie, w 1989 r. był zastępcą przewodniczącego Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność". W grudniu 1989 r. na II Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Częstochowskiego został wybrany przewodniczącym Zarządu Regionu. W 1990 r. zainicjował powstanie związkowego Funduszu Pomocy Bezrobotnym.
Zginął 9 stycznia 1991 r. w wypadku samochodowym pod Łodzią w drodze do Gdańska na obrady Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" razem z kierowcą Sławomirem Doboszem (ur. 18 września 1969 r.). Obaj zostali pochowani 12 stycznia 1991 r. w sąsiadujących grobach na cmentarzu na Rakowie.

Wojciech RotarskiTekst pochodzi ze witryny internetowej Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność” (www.solidarnoscczestochowa.pl)

FaceBook

2018 02 08 sebastian zdziechowiczTekst pochodzi ze witryny internetowej Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność” (www.solidarnoscczestochowa.pl)