Witryna wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę mechanizmu cookies w swojej przeglądarce.
Region Częstochowski NSZZ

2024 03 03 konkurs

Człowieka można przemocą ugiąć, ale nie można go zniewolić – to motto konkursu poświęconego osobie ks. Jerzego Popiełuszki w 40. rocznicę męczeńskiej śmierci.

Posumowanie konkursu LINK >>>>> i prace nagrodzone oraz wyróżnione: LINK >>>>>.

Komunikat komisji konkursowej z 29 maja 2024 r.
Komisja konkursowa informuje, iż wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się we wtorek 18 czerwca 2024 r. w Klubie Solidarności przy Regionie Częstochowskim.
Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac oraz ich szkolni opiekunowie zostaną poinformowani o dacie i godzinie wydarzenia drogą listowną. Uzupełnienie: podsumowanie Regionalnego konkursu poświęconego ks. Jerzemu Popiełuszce oraz wręczenie nagród odbędzie się we wtorek 18 czerwca 2024 r. o godz. 12.00 w Klubie Solidarności przy Regionie Częstochowskim NSZZ „Solidarność” (ul. Łódzka 8/12, Częstochowa, wejście na lewo od bramy). Zaproszenia zostały wysłane pocztą 7 czerwca.
Również od 18 czerwca będziemy sukcesywnie publikować nagrodzone oraz wyróżnione prace na niniejszej stronie internetowej i w tej zakładce.

Komunikat komisji konkursowej z 8 maja 2024 r.
Komisja konkursowa dokonała oceny dzieł nadesłanych na konkurs. Wpłynęło ogółem okrągłe 50 prac, najwięcej w kategorii plastycznej, najmniej - filmowej. Komisja składa podziękowania Dorocie Reterskiej za fachowe wsparcie w ocenie prac plastycznych.
Komisja postanowiła nagrodzić autorów następujących prac:
Wśród uczniów szkół podstawowych
Praca literacka
I miejsce - Jakub Fertacz z kl. VIII SP im. Wł. Broniewskiego w Lusławicach (gm. Janów), opiekun - Aleksandra Synowiec
Praca plastyczna
I miejsce - Marta Sapis z kl. VII SP nr 53 im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie, opiekun - Anna Langier
Wyróżnienie - Krystian Ciura z kl. VIII Zespołu Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie, opiekunki - Ewa Migalska, Joanna Barczak
Wyróżnienie - Monika Szklarska z kl. VII SP nr 53 im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie, opiekun - Anna Langier
Wśród uczniów szkół ponadpodstawowych
Praca literacka
I miejsce - Natalia Jakubowska z kl. IIO Technicznych Zakładów Naukowych im. gen. Wł. Sikorskiego w Częstochowie, opiekun - Iwona Anioł-Pianko
Wyróżnienie - Maja Bujak z kl. 1TB Zespołu Szkół Gastronomicznych im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie, opiekun - ks. dr Mariusz Kocoł
Praca plastyczna
I miejsce - Maja Pawelak z kl. 1E IX Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Częstochowie, opiekun - Szymon Ziętal
Wyróżnienie - Blanka Białas z kl. I IX Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Częstochowie, opiekun - Szymon Ziętal
Praca filmowa
I miejsce - Michał Blachnicki z kl. 3A Technikum SPSK im. św. Józefa w Częstochowie, opiekun - Zbigniew Szpruta.
Komisja konkursowa serdecznie dziękuje za nadesłane prace, a ich autorom za zainteresowanie sylwetką świętego naszych dni. O terminie i miejscu wręczenia nagród zostaną poinformowani autorzy powyżej wymienionych prac i ich szkolni opiekunowie.

Komisja konkursowa informuje, iż w pierwotnych materiałach konkursowych znalazła się błędna informacja o dacie ogłoszenia wyników konkursu. Poinformowanie o wynikach konkursu nastąpi w czwartek 9 maja 2024 r., na niniejszej podstronie. Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

Organizatorami konkursu jest Region Częstochowski NSZZ „Solidarność” wraz z Towarzystwem Patriotycznym „Kresy” we współpracy z Delegaturą w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń kl. VI-VIII szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej, który przedstawi swoją pracę literacką, pracę plastyczną lub film. Początek konkursu 4 marca 2024 r.
Serdecznie zapraszamy!

Regulamin konkursu: LINK >>>. Aneks do regulaminu: LINK >>>.
Załącznik nr 1: LINK >>>>>. Załącznik nr 2: LINK >>>>>.
Załącznik nr 1-18: LINK >>>>>. Załącznik nr 2-18: LINK >>>>>.

Polecane materiały o życiu i działalności ks. Jerzego Popiełuszki
Dzieje.pl
Jerzy Popiełuszko (1947-1984)
https://dzieje.pl/postacie/jerzy-popieluszko-1947-1984
Kalendarium zdarzeń związanych z życiem i męczeńską śmiercią
https://dzieje.pl/aktualnosci/ksiadz-jerzy-popieluszko-kalendarium-zdarzen-zwiazanych-z-zyciem-i-meczenska-smiercia
39 lat temu zamordowano ks. Jerzego Popiełuszkę
https://dzieje.pl/aktualnosci/39-lat-temu-zamordowano-ks-jerzego-popieluszke
30 lat temu mordercy ks. Popiełuszki usłyszeli wyroki
https://dzieje.pl/aktualnosci/30-lat-temu-mordercy-ks-popieluszki-uslyszeli-wyroki-w-tzw-procesie-torunskim
Jestem przekonany, że ks. Jerzy Popiełuszko zginął za msze za ojczyznę
https://dzieje.pl/wiadomosci/p-keska-jestem-przekonany-ze-ks-jerzy-popieluszko-zginal-za-msze-za-ojczyzne
Po ponad 30 latach wciąż nie znamy szczegółów śmierci ks. Popiełuszki
https://dzieje.pl/aktualnosci/dr-kindziuk-po-ponad-30-latach-wciaz-nie-znamy-szczegolow-smierci-ks-popieluszki
Ks. Jerzy Popiełuszko uczy odwagi mówienia i bronienia prawdy
https://dzieje.pl/dziedzictwo-kulturowe/kard-k-nycz-ks-jerzy-popieluszko-uczy-odwagi-mowienia-i-bronienia-prawdy
Muzeum Historii Polski
Ks. Jerzy na celowniku propagandy
https://muzhp.pl/wiedza-on-line/grzegorz-majchrzak-ks-jerzy-na-celowniku-propagandy
Beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszko
https://muzhp.pl/kalendarium/beatyfikacja-ks-jerzego-popieluszko
Przystanek Historia
Kleryk i żołnierz
https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/jerzy-popieluszko/82066,Jerzy-Popieluszko-kleryk-i-zolnierz.html
Osaczony
https://przystanekhistoria.pl/pa2/teksty/35020,Osaczony-Krag-zagrozen-wokol-ksiedza-Jerzego.html
Męczennik
https://przystanekhistoria.pl/pa2/teksty/103732,Meczennik.html
Wróg Polski Ludowej?
https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/jerzy-popieluszko/77756,Ksiadz-Popieluszko-wrog-Polski-Ludowej.html

Zbiory artykułów, zdjęć, nagrań audio i wideo
Instytut Pamięci Narodowej
https://biogramy.ipn.gov.pl/bio/wszystkie-biogramy/106004,Ksiadz-Jerzy-Popieluszko.html
Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki
https://muzeumkspopieluszki.pl/
Fundacja im. Ks. Jerzego Popiełuszko „Dobro”
https://www.fundacjapopieluszko.pl/ks-jerzy-popieluszko/

FaceBook