Witryna wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę mechanizmu cookies w swojej przeglądarce.
0
0
0
s2smodern

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" 17 października w Warszawie zorganizowała konferencję na temat układów zbiorowych pracy. To kontynuacja sierpniowej debaty "Konstytucja dla obywateli, nie dla elit".
Punktem wyjścia do dyskusji był artykuł 20 ustawy zasadniczej, mówiący o społecznej gospodarce rynkowej. "Cała zachodnia Europa wie, że układy zbiorowe pracy to pracownicza konstytucja. Tam układy zbiorowe to standard. Tylko u nas pracodawcy uważają, że układy zbiorowe to jest XIX-wieczny archaizm - powiedział w wywiadzie dla "Tygodnika Solidarność" przewodniczący KK Piotr Duda.

0
0
0
s2smodern

2017 10 12 posiedzenie zr

12 października na comiesięcznym posiedzeniu Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ "Solidarność" członkowie ZR przyjęli tzw. limity wyborcze na następną kadencję związkową 2018-2022.
W wyborach na kadencję 2018-2022 będzie przypadał 1 delegat na Walne Zebranie Delegatów Regionu na 80 członków Związku w organizacji szczebla zakładowego (każdy następny mandat delegata będzie przysługiwał na pełne 80 członków), 1 elektor na 8 członków Związku w organizacjach skupiających poniżej 80 członków. Klucz wyborczy pozostaje więc taki sam, jak w obecnej kadencji.
Jednocześnie Zarząd Regionu powołał Regionalną Komisję Wyborczą NSZZ "Solidarność" na kadencję 2018-2022 w składzie: Jacek Strączyński (przewodniczący RKW), Dorota Kaczmarek (zastępca przewodniczącego RKW), Stanisław Kołodziejczyk (sekretarz RKW), Jarosław Bernat, Bogumiła Krawczyk, Anna Kubielska i Jerzy Świeboda. RKW zdążyła się już ukonstytuować oraz przyjąć wytyczne dotyczące wyborów związkowych (link). Wybory w organizacjach szczebla zakładowego można organizować od 1 listopada 2017 r.

0
0
0
s2smodern

2017 10 13 podwyzki w pomocy spolecznej

13 października Region Częstochowski NSZZ „Solidarność” podpisał z Prezydentem Miasta Częstochowy porozumienie dotyczące podwyżek płac - średnio 150,00 zł brutto na etat - w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Domu Pomocy Społecznej oraz Częstochowskim Centrum Świadczeń.
Po wielomiesięcznych negocjacjach podpisy pod porozumieniem podpisy złożyli (od prawej): przewodniczący Zarządu Regionu Jacek Strączyński, prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk i zastępca przewodniczącego ZR Stanisław Kołodziejczyk.
"Negocjacje nie były łatwe, trwały wiele miesięcy - powiedział przewodniczący Zarządu Regionu Jacek Strączyński - Oglądaliśmy cyfry i musieliśmy zmieścić się w pewnych granicach. Myślę, że zrobiliśmy to uczciwie i sprawiedliwie.  Wynegocjowaną kwotę dyrektorzy zakładów - w porozumieniu z organizacjami związkowymi działającymi na ich terenie - będą dzielić między pracowników". Roczny koszt podwyżek (z tzw. pochodnymi) dla 400 pracowników trzech częstochowskich instytucji pomocy społecznej to 1 mln 40 tys. zł.

0
0
0
s2smodern

2017 10 12 zakonczenie sporu zbiorowego w dom polska

12 października związkowcy podpisali porozumienie kończące spór zbiorowy dotyczący podwyżek płac w Dom Polska Sp. z o.o. w Częstochowie (dawniej Metalplast).
Porozumienie zakłada dwie podwyżki płac dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (związanych bezpośrednio z produkcją): od 1 października i od 1 stycznia przyszłego roku, w sumie o 250,00 złotych brutto. Są to pierwsze od lat podwyżki w tej firmie, wywalczone przez zyskującą członków organizację zakładową NSZZ "Solidarność". Obecnie organizacja zakładowa zrzesza ok. 80 proc. załogi, więc pozytywne efekty wzrostu uzwiązkowienia w postaci podwyżek płac musiały się pojawić.

0
0
0
s2smodern

2017 10 13 katedralne spotkania chorow

0
0
0
s2smodern

2017 10 13 dzien edukacji narodowej