Witryna wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę mechanizmu cookies w swojej przeglądarce.

BIURO REGIONU: Załatwiamy sprawy telefonicznie lub mailowo Więcej informacji

Arrow up
Arrow down

sipowiec lewy 250Region Częstochowski od lat współpracuje z Państwową Inspekcją Pracy w dziedzinie szkoleń dla społecznych inspektorów pracy. Poniżej przedstawiamy program szkoleń na rok bieżący.

19 lutego 2020 r.
Wykładowca: starszy inspektor pracy Sylwiusz Polewski
"Zagadnienia funkcjonowania SIP w szczególności: podstawy prawne funkcjonowania SIP, prawa i obowiązki SIP, udział SIP w komisji BHP, formułowanie zaleceń i uwag SIP, współpraca SIP z PIP" oraz "Zagadnienia współpracy społecznych inspektorów pracy ze związkami zawodowymi a w szczególności: ZFŚS, regulamin pracy i regulamin wynagradzania, współpraca w zakresie kontroli bhp w zakładzie pracy, konsultacja związkowa przy zwolnieniach pracowników, udzielanie zgody na uchylenie ochrony szczególnej, uzgadnianie z pracodawcą planów urlopowych lub rezygnacja z tego uprawnienia, zasady współpracy z pracodawcą w razie zwolnień grupowych, porozumienia o zawieszeniu postanowień płacowych zawierane w trudnej sytuacji zakładu pracy"
15 kwietnia 2020 r.
Wykładowca: starszy inspektor pracy Małgorzata Czerwińska
"Zagadnienia prawne ochrony pracy a w szczególności: nawiązanie i rozwiązanie umowy o pracę, umowy o pracę a umowy cywilno-prawne, wynagrodzenie za pracę, czas pracy i systemy czasu pracy, urlopy wypoczynkowe, ochrona pracy kobiet i młodocianych, wykroczenia przeciw prawom pracowników"
17 czerwca 2020 r.
Wykładowca: nadinspektor pracy Maciej Ujma
"Zagadnienia oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz prawnej ochrony pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zasad planowania i podejmowania działań korygujących lub zapobiegawczych w celu eliminacji lub ograniczania zagrożeń i związanego z nimi ryzyka zawodowego" oraz "Wypadki przy pracy i choroby zawodowe, w szczególności: definicja wypadku przy pracy i choroby zawodowej, dochodzenie powypadkowe oraz udział SIP w tym dochodzeniu, świadczenia przysługujące z tytułu wypadku lub choroby zawodowej, udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia
21 października 2020 r.
Wykładowca: starszy inspektor pracy Jarosław Krzywański
"Zagadnienia technicznej ochrony pracy a w szczególności: oświetlenie, hałas, mikroklimat, badania lekarskie, szkolenie bhp, substancje chemiczne, odzież ochronna i robocza oraz sprzęt ochrony osobistej, magazynowanie i transport wewnątrzzakładowy, bhp przy pracach technicznych (w zależności od branży), podstawowe zagadnienia higieny pracy" oraz "Zagadnienia dotyczące prac szczególnie niebezpiecznych: definicja, rodzaje, kwalifikacja, wymagania prawne, dokumentacja, procedury przy realizacji prac szczególnie niebezpiecznych, prace wykonywane przez firmy zewnętrzne, wymagania przy realizacji prac: prace na wysokości, prace ziemne i rozbiórkowe, prace spawalnicze, praca w zbiornikach i inne"

Państwowa Inspekcja Pracy po analizie propozycji Działu Szkoleń niektóre tematy połączyła, a niektóre odrzuciła z powodu braku specjalisty do przeprowadzenia szkolenia. Wszystkie szkolenia odbywać się będą w środy w siedzibie Regionu Częstochowskiego NSZZ "Solidarność" przy ul. Łódzkiej 8/12 w godzinach 9.00-15.00.

0
0
0
s2smodern