Witryna wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę mechanizmu cookies w swojej przeglądarce.

Dwustuzłotowy bon dla członków NSZZ Solidarność Więcej informacji

Arrow up
Arrow down

2020 01 30 spotkanie toz

30 stycznia 2020 r. w auli Regionu odbyło się VIII Walne Zebranie Członków Terenowej Organizacji Związkowej Regionu Powiatu Częstochowskiego, której przewodniczy Danuta Żyła.

Gośćmi Walnego Zebrania, które połączono ze spotkaniem noworocznym, byli przewodniczący Zarządu Regionu Jacek Strączyński i jego zastępczyni Dorota Kaczmarek. Walne Zebranie Członków TOZ przyjęło poniższe stanowisko, które zostanie przesłane za pośrednictwem Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów do Krajowej SEiR.

Stanowisko Walnego Zebrania Członków Terenowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" Powiatu Częstochowskiego
Jak podaje ZUS w 2018 r. przeciętne wypłacane świadczenie emerytalne to 2 161,56 zł brutto miesięcznie, co daje na rękę około 1 600zł, z tym, że poniżej średniej otrzymuje 63% emerytów i rencistów, a 28 600 osób pobiera mniej niż 500 zł. W 2019 r. liczba emerytów pobierających poniżej 500 zł wzrosła o 31,3%. Liczba seniorów żyjących w skrajnym ubóstwie wzrosła o 276 000 osób.
Dlatego uważamy, że należy znowelizować Ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U z dnia 29.06.2018 r. poz. 1270), a przede wszystkim art. 73 pkt 1 i art. 95 pkt 1, które dotyczą pobierania renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku.
Obecnie ww. artykuły tejże ustawy brzmią następująco - art. 73 w punkcie 1: Renta rodzinna dla jednej osoby uprawnionej wynosi 85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu, art. 95 w punkcie 1: W razie zbiegu u jednej osoby prawa do kilku świadczeń przewidzianych w ustawie, wypłaca się jedno z tych świadczeń - wyższe lub wybrane przez zainteresowanego. A więc emeryt(ka) wybierając rentę rodzinną traci swoje świadczenie emerytalne wypracowane latami pracy.
Dwoje emerytów jakoś wiąże koniec z końcem, ale po śmierci współmałżonka sytuacja samotnego emeryta radykalnie się pogarsza. Kraje sąsiednie już dawno wprowadziły zasadę, że po śmierci żony (męża) emeryt oprócz własnej emerytury otrzymuje część świadczenia, które pobierałby zmarły. Np. Niemcy otrzymują 25%, a Czesi 50% emerytury lub renty zmarłego współmałżonka nie tracąc własnej.
Dlatego art. 73 w punkcie 1 powinien być uzupełniony o zdanie: Renta rodzinna dla emeryta wynosi 50% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu. Natomiast art. 95 w punkcie 1 mógłby zawierać zdanie: Emerytowi wypłaca się dwa świadczenia - własne i rentę rodzinną po zmarłym współmałżonku.
W Polsce jest 9 milionów emerytów i rencistów, a nie mamy swojego przedstawiciela w Radzie Dialogu Społecznego. Dlatego w pełni popieramy starania Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ "Solidarność" o powołanie przez Prezydenta RP naszego reprezentanta do Rady Dialogu Społecznego.
Częstochowa, 30 stycznia 2020 r.

0
0
0
s2smodern

images/2020/2020-05-05-porozumienie-z-prezydentem-duda-fot-marcin-zeglinski.jpg

Więcej informacji: KLIKNIJ.Tekst pochodzi ze witryny internetowej Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność” (www.solidarnoscczestochowa.pl)