Witryna wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę mechanizmu cookies w swojej przeglądarce.

skarbonka fot pexels 460

Po raz pierwszy, czyli w zeznaniu podatkowym za 2022 r., można odliczyć od dochodu przed opodatkowaniem ulgę w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych.

Zmiana prawa w tym zakresie była realizacją jednego z postulatów NSZZ „Solidarność” i zrównaniem praw pracowników z prawami pracodawców, którzy mieli możliwość odliczania składek na rzecz swoich organizacji. Roczny maksymalny limit wspomnianej ulgi to 500 zł.
Gdy składki na rzecz związku zawodowego potrącane są przez pracodawcę z wynagrodzenia podatnikowi do udowodnienia wysokości poniesionych na ten cel wydatków wystarczy jedynie informacja płatnika zamieszczona w PIT-11. Wykazana w PIT-11 kwota składki na rzecz związku zawodowego nie może być większa niż podlegająca odliczeniu w roku podatkowym, tj. 500 zł. Jeżeli natomiast pracodawca nie potrąca składek członkowskich z wynagrodzenia pracownika-podatnika, podatnik ma obowiązek posiadać dowód (dowody) wpłaty składek członkowskich na rzecz związków zawodowych. Dowód wpłaty musi zawierać co najmniej: dane identyfikujące członka związku zawodowego dokonującego wpłaty, nazwę organizacji związkowej na rzecz której dokonano wpłaty, tytuł i datę wpłaty oraz kwotę wpłaconych składek. Fot.: pexels.com.

FaceBook