Witryna wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę mechanizmu cookies w swojej przeglądarce.

BIURO REGIONU: Załatwiamy sprawy telefonicznie lub mailowo Więcej informacji

Arrow up
Arrow down

W imieniu byłych łódzkich Dyrektorów oraz Nauczycieli szkół i placówek specjalnych, dla których wartości chrześcijańskie stanowią ważny element edukacji specjalnej, wręcz warunek humanizacji wychowania i nauczania osób z niepełnosprawnością intelektualną, pragniemy zaapelować do Państwa o należytą staranność w doborze treści nauczania.

List otwarty
Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i placówek specjalnych
W imieniu byłych łódzkich Dyrektorów oraz Nauczycieli szkół i placówek specjalnych, dla których wartości chrześcijańskie stanowią ważny element edukacji specjalnej, wręcz warunek humanizacji wychowania i nauczania osób z niepełnosprawnością intelektualną, pragniemy zaapelować do Państwa o należytą staranność w doborze treści nauczania.
Z ogromnym zaniepokojeniem obserwujemy poczynania naszych niektórych kolegów w zakresie realizowanych treści nauczania. Nie znajdujemy racjonalnego wyjaśnienia dla lansowania takich treści, jak "święto dyni" czy "dzień dyni", jakie miało miejsce w jednej z łódzkich szkół specjalnych. Dlaczego nie świętować dnia "cebuli", "kalafiora" czy "kapusty" - przecież też się można świetnie "bawić" - jeśli, jak twierdzą niektórzy nauczyciele, tylko o "zabawę" tu chodzi.
Jako znawcy przedmiotu, nauczyciele, wykładowcy akademiccy, eksperci ministerialni, pytamy o umocowania prawne w odniesieniu do nauczanych treści. Prosimy obecnych Dyrektorów szkół i placówek specjalnych o zdecydowane stanowisko w tej sprawie, jako osób odpowiedzialnych za nadzór pedagogiczny, bezpośrednio monitorujących realizację treści nauczania, które winny być zgodne z podstawą programową ("święta dyni" czy "dnia dyni" tam nie ma). Prosimy też o zajęcie w tej sprawie stanowiska Łódzkiego Kuratora Oświaty, a także Ministra Edukacji i Nauki, ponieważ praktyki tego pogańskiego i okultystycznego obrządku coraz częściej goszczą w polskich szkołach, wyrządzając prawdziwe spustoszenie, nie tylko w rozwoju duchowym, moralnym, ale również intelektualnym uczniów, co w przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną ma fundamentalne znaczenie.
Natomiast kolegów i koleżanki nauczycieli prosimy o roztropne podejście do kwestii edukacji dzieci i młodzieży, zwłaszcza w kontekście Halloween, treści obcych i szkodliwych w kulturze i tradycji polskiej. Pragniemy przypomnieć, że ten okultystyczny obyczaj celtycki hołduje złym duchom, demonom.
Nie jest to tylko niewinna "zabawa".
Dla lepszego uświadomienia istoty problemu, polecamy teologiczne rozważania na ten temat, co niewątpliwie ułatwi merytoryczne przygotowanie, przed podjęciem działania, zgodnie z naczelną dewizą obowiązującą w pedagogice - rzetelności przekazywanej wiedzy.
Dodatkowo, niepokojem napawa nas fakt, że nauczyciele od lat pracujący z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, komentując wydarzenia na Facebooku, szczególnie na stronach szkoły specjalnej w Łodzi, w której pracują, oznaczają swoje zdjęcia profilowe tzw. piorunem - symbolem szatana. Wpisują się tym samym w antychrześcijańską cywilizację śmierci, niejako propagując proaborcyjną ideologię, w myśl której dzieci niepełnosprawne powinny być poddane uśmiercaniu. Obserwujemy tu nie tylko hipokryzję, ale przede wszystkim brak wrażliwości pedagogicznej, wynikający z nieprzestrzegania naczelnych zasad ortodydaktyki, tj. akceptacji i tolerancji. Jest to opowiedzenie się za aborcją eugeniczną.
Jako pedagodzy i wykładowcy akademiccy stoimy na straży ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Inaczej nie mielibyśmy moralnego prawa zajmować się tak szczególnymi osobami, jak uczniowie z niepełnosprawnościami.
W tym miejscu przywołać należy słowa Marii Grzegorzewskiej - twórczyni polskiej pedagogiki specjalnej: "Nie ma kaleki jest człowiek". Jednocześnie pragniemy, aby te słowa przyświecały w codziennej pracy naszym Koleżankom i Kolegom, zważywszy że podstawowym paradygmatem w pedagogice jest człowieczeństwo, a jego wyznacznikiem jest bezwzględna ochrona życia ludzkiego, jako wartości najwyższej.
 "Troska o dziecko, jeszcze przed jego narodzeniem (...) jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka".
(Św. Jan Paweł II)
Zatroskani o los edukacji specjalnej, dyrektorzy oraz nauczyciele:

Dr Barbara Urbanowicz-Lipińska (była dyrektor SPS nr176 w Łodzi, wykładowca akademicki)
Dr Grażyna Zarębska (była dyrektor ZSS nr 6 w Łodzi, wykładowca akademicki)
Dr hab. Stanisław Lipiński (były dyrektor II MOW w Łodzi, wykładowca akademicki),
Mgr Jolanta Stefańska (pedagog specjalny) Łódź
Mgr Beata Deręgowska (pedagog specjalny) Łódź
Mgr Barbara Matuszewska (pedagog specjalny) Bartoszyce
Dr Judyta Krzysztofa Jurczyk (pedagog specjalny) Giżycko
Mgr Krystyna Paruzel (pedagog specjalny) Pyskowice Śląskie
Mgr Bożena Rapa (pedagog specjalny) Słubice

Stary Testament, Księga Powtórzonego Prawa 18
10. Nie znajdzie się pośród ciebie nikt,
kto by przeprowadzał przez ogień swego syna lub córkę,
uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary;
11. nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma,
zwracał się do umarłych
12. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni.
Z powodu tych obrzydliwości wypędza ich Pan, Bóg twój,
sprzed twego oblicza.

0
0
0
s2smodern